Kategorije
Članovi pišu

Nasilje među djecom i mladima

U posljednje vrijeme,  nažalost, svjedoci smo porasta fizičkog, verbalnog, socijalnog i psihološkog nasilja među djecom i mladima. Zašto je vršnjačko nasilje u takvom porastu i  kako ga zaustaviti?  Što kao roditelji možemo učiniti da nam dijete ne postane nasilnik, što učiniti ako primijetimo da je žrtva nasilja?,

Roditeljstvo je umijeće, a zahtjevi u odgoju svakim danom sve su veći. U obitelji kao primarnoj ljudskoj  zajednici u kojoj se formiraju osnove fizičkog, intelektualnog, emocionalnog i moralnog razvoja djeteta, uslijed tempa života sve je manje zajedničkog provođenja vremena, emocionalne povezanosti i kvalitetne komunikacije. Roditelji su prezauzeti  poslovima i vrlo često odsutni od kuće. Djeca sve češće ostaju sama i prepuštena sama sebi. Sve više su izložena nasilju u  javnim medijima, čije vijesti u posljednje vrijeme nasilnicima daju neprimjerenu važnost i prezentiraju nasilništvo kao model ponašanja  kojim se postaje netko i izlazi iz anonimnosti. Sve češće djeca nemaju s kime ostvarivati osobne kontakte – okreću se kontaktima mobitelom i računalom,  itekako podložnom za daljnje širenje nasilničkog ponašanja putem agresivnim sadržaja i različitih oblika manipulacije djecom.

Djeca – nasilnici i sami su vrlo često žrtve nasilničkog ponašanja roditelja ili ukućana ili svjedoci nasilničkog ponašanja odraslih u obitelji međusobno. Nedostatak roditeljske pažnje, emocionalne topline i kvalitetne komunikacije, nedostatan nadzor nad dječjim ponašanjem, ali i pretjerano zaštitnički odnos roditelja također pogoduju nasilničkom ponašanju. Nasilnici su  češće djeca s viškom energije, poteškoćama pažnje i koncentracije, impulzivna djeca niskog stupnja tolerancije na frustraciju. Takva  djeca  teško ostvaruju bliskost s drugom djecom, nisu adekvatno prihvaćena od vršnjaka i kod njih najčešće   ne postoje izgrađene vrijednosti poštivanja  autoriteta.

Stoga, djetetu treba pružati ljubav i pažnju. Bez obzira na obaveze, treba nastojati sudjelovati u njegovom životu – pratiti ga, primjećivati promjene, reagirati na njih, razgovarati, objasniti pozitivne i negativne strane života i odnosa među ljudima. Vlastitim ponašanjem djetetu  dajemo model ponašanja  koji će usvojiti, a kasnije i samo najčešće koristiti. Stoga se nemojmo ponašati nasilnički – ponašajmo se na socijalno poželjan način. U pravilima i disciplini koju zahtijevamo od djeteta treba biti dosljedan, da se dijete zna orijentirati što je dobro, a što ne  i koje će ponašanje biti nagrađeno odnosno kažnjeno.

Nemojmo tući djecu – time ih učimo da se konflikti rješavaju nasilnim putem. Vrlo je vjerojatno da će i sama svoje konflikte s vršnjacima  rješavati na taj način! Postoji niz pravila, pa  i kazni koji ne zahtijevaju primjenu fizičke sile. Nagrađujmo dobra i pozitivna ponašanja –  dijete će se zbog  pozitivnih posljedica svojeg ponašanja češće tako i ponašati. Zaštitimo djecu od fizičkog nasilja u obitelji, kao i nazočnosti nasilju u bližoj i daljnjoj sredini. Kontrolirajmo količinu nasilja kojoj je dijete izloženo na TV programu, tisku, u glazbi koju slušaju, u svijetu video igara koje igraju. Iako su djeca danas u  informatičkom smislu naprednija od nas roditelja, roditelj i dalje ostaje roditelj – stoga  provjerimo  povremeno s kim dijete kontaktira i kakve sadržaje razmjenjuje mobitelom ili kompjutorom. Potaknimo dijete na oblike kreativnog korištenja slobodnog vremena – igru s vršnjacima, boravak u prirodi, aktivno bavljenje umjetničkim aktivnostima, kanalizirajmo njegovu energiju u bavljenje sportom.

O vršnjačkom nasilju mora se razgovarati  u obitelji, na satovima razredne zajednice, na roditeljskim sastancima. Ukoliko primijetimo da je dijete žrtva nasilja ili i samo nasilnik, treba se obratiti nadležnim službama zaduženim za suzbijanje nasilja među mladima: pedagoškim i stručnim radnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama, centrima za socijalnu skrb konačno i policiji, koji imaju propisane protokole postupanja u slučaju nasilja među mladima. Zajedno s djetetom treba se što prije uključiti u savjetodavni rad u za to nadležnim ustanovama (obiteljskim centrima, savjetovalištima za roditelje, djecu i mladež, medicinskim  ustanovama).

Nad evidentnim porastom vršnjačkog  nasilja ne možemo zatvoriti oči. Način na koji će se cijelo društvo – od svakog roditelja ponaosob, vrtića, škole, socijalne sredine, nadležnih ustanova za prevenciju i sprečavanje nasilja,  postaviti prema ovom problemu,  odrediti će u kakvom ćemo svijetu u budućnosti živjeti – hoće li to biti svijet prepun  nasilja ili civilizirani svijet socijalno poželjnog ponašanja.

Kategorije
Projekti

EDUKACIJA I SENZIBILIZACIJA DJECE, RODITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE O PROBLEMU SUICIDA

Rukovodeći se činjenicom da je po statističkim pokazateljima Krapinsko-zagorska županija niz godina vodeća ili među dvije vodeće županije po broju suicida, te da posebno zabrinjava što je u tom broju velikih udio mladih, čak i maloljetnih osoba, Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije osmislilo je 2008. godine projekt čiji je cilj edukacija i senzibilizacija javnosti, a ponajprije roditelja i nastavnika te učenika srednjih škola o problemu suicida mladih.

Naime, prema podacima Policijske uprave Krapinsko-zagorske, u od 2002. do 2008. godine zabilježeno je povećanje broja suicida i pokušaja suicida mladih u ukupnom broju suicida i pokušaja suicida od približno 10% 2002. na 20% 2008.

Projektom se Društvo počelo baviti šk.g. 2009/2010. Cilj projekta definirali smo kao edukaciju i senzibilizaciju djece, roditelja i nastavnika srednjih škola, te šire javnosti o problemu suicida mladih na području županije.

Prve godine rada na projektu proveli smo edukaciju svih nastavnika 9 srednjih škola (oko 400 nastavnika) koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije. Održali smo predavanja na nastavničkim vijećima u trajanju od 2 sata, o problemu suicidalnosti: o mitovima o suicidu, upozoravajućim znakovima koje daju suicidalne osobe, rizičnim faktorima i stilovima ponašanja suicidalnih osoba kako bi bili u mogućnosti identificirati rizične učenike.

U prvim razredima svih srednjih škola Županije ima više od 1200 učenika, odnosno oko 2000 roditelja. Roditeljski sastanci s predavanjem o suicidalnosti održavaju se za po dva razredna odjela zajedno, što znači ukupno 20 roditeljskih sastanaka svake školske godine. Osim problema suicidalnosti, edukacija roditelja uključuje i pitanja otvorene i iskrene komunikacije s adolescentima,  kao i ohrabrivanje za traženje stručne pomoći za sebe i dijete u slučaju identifikacije upozoravajućih znakova i rizičnih faktora.

Projektom je planirano održati i radionice za ukupno 135 učenika srednjih škola (15 iz svake škole). Radi ograničenih financijskih sredstva, ovom projektnom aktivnošću počeli smo se baviti tek ove školske godine, i to s jednom grupom od dvadesetak učenika (jedan dio učenici Gimnazije A. G. Matoš, Zabok, a jedan dio učenici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, Zabok). Radi se o ciklusu radionica, pri čemu se jedan ciklus sastoji od 10 radionica u trajanju od 90 min, a uključuje teme vlastitog identiteta, samopoštovanja, komunikacije i asertivnosti, obiteljskih odnosa, uspješnog rješavanja problema i problema suicidalnosti.

I kao posljednje, projekt obuhvaća i distribuciju edukativnih letaka nastavnicima, roditeljima i djeci te Domovima zdravlja na području Krapinsko – zagorske županije, Centrima za socijalnu skrb, Obiteljskom centru u Krapini te Općoj bolnici u Zaboku.

Sa zadovoljstvom možemo konstatirati, temeljem evaluacije koju provodimo na kraju svakog predavanja, da nastavnici, a još više roditelji, procjenjuju ova predavanja važnima i korisnima. Stoga nastavljamo s radom na projektu sada treću školsku godinu, prvenstveno održavanjem predavanja za roditelje učenika prvih razreda srednjih škola.

Provođenje našeg projekta podržalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a sufinancira ga Krapinsko-zagorska županija i neki drugi donatori. 

Autor teksta: Ljerka Tuđa-Družinec, psihologinja,

Kategorije
Tjedan psihologije

Program u 5. Tjednu psihologije

20.2.2012. – 26.2.2012.

Izložba učeničkih radova na temu Psihologija

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja i učenici 2.a razreda

Namijenjeno: Učenici, roditelji, nastavnici

Predvorje SŠ Krapina

20.02.2012. (ponedjeljak)

7:30 – 15:15 INFO PULT – PSIHO KUTAK  (Provjerite svoje pamćenje, jeste li podložni stresu, ispitajte kakvo vam je samopoštovanje ….)

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja i učenici 2.a, 3.a,  4.a i 2.j razreda

Namijenjeno: Učenici

Predvorje SŠ Krapina

10:15 – 11:00 Radionica za učenike završnih razreda srednje škole „Što nakon srednje“

Nositelj aktivnosti: Nadica Jokić, psihologinja, Martina Barušić (vježbenica)

Namijenjeno: Učenici  (4.at, 4.dt razred)

Dvorana za priredbe u SŠ Krapina

11:55 – 12:40 Radionica za učenike završnih razreda srednje škole „Što nakon srednje“

Nositelj aktivnosti: Nadica Jokić, psihologinja, Martina Barušić (vježbenica)

Namijenjeno: Učenici  (4.bt, 4.ct razred)

Dvorana za priredbe u SŠ Krapina

12:45 – 13:30 Debata  (Teza: Abortus – žena ima pravo na izbor)

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja, afirmacijska skupina –učenici 4.a razreda; negacijska skupina -učenici 3.a; suci – učenici 2.ct razreda

Namijenjeno: Učenici

Dvorana za priredbe u SŠ Krapina

17:00 – 18:30 Predavanje/radionica: Samopouzdanje djece i kako ga razvijati

Nositelj aktivnosti: Ljerka Lihter, psihologinja

Namijenjeno: građanstvo

Gradska Knjižnica Zabok

21.02.2012. (utorak)

9:00 – 15:00 Profesionalno usmjeravanje – grupno savjetovanje učenika

Nositelj aktivnosti: Nadica Jokić, psihologinja, Martina Barušić (vježbenica), Klara Meštrović, vježbenica

Namijenjeno: Učenici zavšnih razreda Srednje škole Krapina

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PS Krapina

12:45 – 13:30 Radionica u sklopu Projekta prevencija nasilja u mladenačkim vezama – „Sanjam dobru vezu“

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja

Namijenjeno: Učenici 3.a razreda

Prostor za pedagoške radionice SŠ Krapina

17:00 – 18: 30 Predavanje/radionica: Deficit pažnje/hiperaktivni pormećaj

Nositelj aktivnosti: Silvija Dugorepec, psihologinja

Namijenjeno: roditelji

Dječji vrtić „Zipkica“, Zabok

22.02.2012. (srijeda)

10:00 -12:00 Prezentacija “Uloga psihologa u profesionalnom usmjeravanju učenika” na sastanku s predstavnicima škola i partnerskih institucija

Nositelj aktivnosti: Nadica Jokić, psihologinja, Martina Barušić, vježbenica, Klara Meštrović, vježbenica

Namijenjeno: Stručni suradnici u srednjim školama

Srednja škola Krapina

12:45 – 13:30 Radionica   –  „Ja, ti poruke“

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja

Namijenjeno: Nastavnici

Prostor za pedagoške radionice SŠ Krapina

17:00 – 18:00 Predavanje: Edukacija i senzibilizacija djece, roditelja i nastavnika o problemu suicida mladih

Nositelj aktivnosti: Višnja Gorički – Lovrenčić, psihologinja

Namijenjeno: Roditelji učenika 1.a, 1.c i 1.d razreda; razrednici

Dvorana za priredbe SŠ Krapina

17:00-18:30 Radionica: Zdrava komunikacija

Nositelj aktivnosti: Silvija Dugorepec, psihologinja

Namijenjeno: odgojitelji

Dječji vrtić „Zipkica“, Zabok

23.02.2012. (četvrtak)

8:20 – 9:55 Školsko natjecanje iz psihologije

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja

Namijenjeno: Učenici

Nova zbornica SŠ Krapina

9:15-11:00 Radionica za učenike završnog razreda osnovne škole “Moje pr(a)vo zanimanje”

Nositelj aktivnosti: Nadica Jokić, psihologinja, Klara Meštrović, vježbenica

Namijenjeno: Učenici osnovne škole

OŠ Augusta Cesarca Krapina

11:05-11:50 Radionica: „Govor tijela

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja

Namijenjeno: Učenici – jutarnji turnus

Prostor za pedagoške radionice SŠ krapina

12:45 – 13:30 Radionica: „Kontrola emocija“

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja

Namijenjeno: Učenici 2.a razreda

Učionica 9A SŠKrapina

13:40-14:25 Radionica: „Govor tijela“

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja

Namijenjeno: Učenici – popodnevni turnus

Prostor za pedagoške radionice SŠ krapina

17:00 – 18:30 Radionica: Roditeljski stres

Nositelj aktivnosti: Ljerka Tuđa-Družinec, psihologinja

Namijenjeno: roditelji

Dječji vrtić „Rožica“, Veliko Trgovišće

24.02.2012. (petak)

8:00 – 10:30 Pomoć u procjeni vlastitih potencijala  “Želim studirati”

Nositelj aktivnosti: Nadica Jokić, psihologinja, Klara Meštrović, vježbenica

Namijenjeno: Učenici Srednje škole Krapina

Srednja škola Krapina

9:00 – 14:00 Radionica: Samoprocjena profesionalnih interesa

Nositelj aktivnosti: Martina Barušić, vježbenica

Namijenjeno: Nezaposlene osobe

HZZ PS Krapina, Ispostava Donja Stubica

11:55 Proglašenje pobjednika školskog natjecanja iz psihologije

Nositelj aktivnosti: Brankica Čavužić, psihologinja, ravnatelj i pedagoginje

Namijenjeno: Učenici

Prostor za pedagoške radionice SŠ Krapina