Kategorije
Projekti

Završen ciklus radionica “Učimo o sebi” u SŠ Bedekovčina

U utorak 26.05.2015. završen je ciklus radionica za učenike „Učimo o sebi“, čiji sudionici su bili učenici od 1.-3. razreda Srednje škole Bedekovčina. Kroz 10 radionica, učenici su se bavili temama kao što su: samopoštovanje, komunikacija i asertivnost, obiteljski odnosi, nenasilno rješavanje sukoba i strategije suočavanja sa stresom. Iskustva sudionika radionica su pozitivna; učenici su naveli da su im radionice bile zanimljive, poučne i korisne.

Radionice su provedene u sklopu projekta „Edukacija i senzibilizacija djece, roditelja i nastavnika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije o problemu suicida mladih“ koji sufinancira Krapinsko-zagorska županija. Uz KZŽ, održavanje radionica za učenike financijski je podržao koncern Agrokor.

Kategorije
Projekti

Predstavili smo naš projekt na konferenciji psihologa u Rovinju

Na 22. konferenciji hrvatskih psihologa koja je održana u Rovinju od 05 do 08. studenog ove godine, aktivno je sudjelovalo i naše Društvo psihologa Krapinsko zagorske županije. Naše kolegice, Brankica Čavužić – predsjednica Društva, Ljerka Tuđa Družinec i Tončica Božić imale su zapaženu poster prezentaciju vezano za projekt Društva Edukacija i senzibilizacija djece, roditelja i nastavnika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije, o problemu suicida mladih.,

Poster prezentacija odnosila se na evaluaciju ovog projekta.

U osmišljavanju, izradi i provođenju projekta sudjeluju svi članovi Društva, rukovođeni činjenicom da je naša županija, prema statističkim podacima Policijske uprave godinama u vrhu prema broju suicida uz zabrinjavajuće velik udio mladih u tome.

Projekt se provodi od 2009.g., a projektne aktivnosti uključuju edukaciju nastavnika, roditelja i učenika te izradu i distribuciju edukativnih letaka.

Edukacija roditelja i nastavnika provodi se na roditeljskim sastancima i nastavničkim vijećima, a odnosi se na razbijanje mitova o suicidu, na upozoravajuće znakove za suicid te rizične faktore i stilove ponašanja suicidalnih osoba.

Edukacija učenika sastoji se od ciklusa od 10 radionica u trajanju od 90 minuta, a uključuje teme vlastitog identiteta, samopoštovanja, komunikacije, obiteljskih odnosa, suicidalnosti, asertivnosti.

Do sada je edukaciju prošlo 177 nastavnika, 1221 roditelj i 40 učenika. Evaluacijski upitnici koje roditelji i nastavnici ispunjavaju nakon predavanja pokazuje da edukaciju procjenjuju jako korisnom i da nakon predavanja imaju više korisnih informacija o suicidu nego li prije toga koje mogu pomoći u prepoznavanju znakova suicidalnosti i dalje naravno, u dobivanju odgovarajuće pomoći.

Učenici koji su prošli ciklus radionica su velikom većinom, njih čak 96,6%, spremni preporučiti edukaciju svojim vršnjacima.

Za kraj je važno naglasiti da su projektne aktivnosti dobro osmišljene, da treba raditi na većoj promociji projekta kako bi se osiguralo njegovo daljnje provođenje i da je potrebno u većem obimu uključiti učenike u edukaciju.

Sam poster možete pogledati ovdje.

Kategorije
Projekti

EDUKACIJA I SENZIBILIZACIJA DJECE, RODITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE O PROBLEMU SUICIDA

Rukovodeći se činjenicom da je po statističkim pokazateljima Krapinsko-zagorska županija niz godina vodeća ili među dvije vodeće županije po broju suicida, te da posebno zabrinjava što je u tom broju velikih udio mladih, čak i maloljetnih osoba, Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije osmislilo je 2008. godine projekt čiji je cilj edukacija i senzibilizacija javnosti, a ponajprije roditelja i nastavnika te učenika srednjih škola o problemu suicida mladih.

Naime, prema podacima Policijske uprave Krapinsko-zagorske, u od 2002. do 2008. godine zabilježeno je povećanje broja suicida i pokušaja suicida mladih u ukupnom broju suicida i pokušaja suicida od približno 10% 2002. na 20% 2008.

Projektom se Društvo počelo baviti šk.g. 2009/2010. Cilj projekta definirali smo kao edukaciju i senzibilizaciju djece, roditelja i nastavnika srednjih škola, te šire javnosti o problemu suicida mladih na području županije.

Prve godine rada na projektu proveli smo edukaciju svih nastavnika 9 srednjih škola (oko 400 nastavnika) koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije. Održali smo predavanja na nastavničkim vijećima u trajanju od 2 sata, o problemu suicidalnosti: o mitovima o suicidu, upozoravajućim znakovima koje daju suicidalne osobe, rizičnim faktorima i stilovima ponašanja suicidalnih osoba kako bi bili u mogućnosti identificirati rizične učenike.

U prvim razredima svih srednjih škola Županije ima više od 1200 učenika, odnosno oko 2000 roditelja. Roditeljski sastanci s predavanjem o suicidalnosti održavaju se za po dva razredna odjela zajedno, što znači ukupno 20 roditeljskih sastanaka svake školske godine. Osim problema suicidalnosti, edukacija roditelja uključuje i pitanja otvorene i iskrene komunikacije s adolescentima,  kao i ohrabrivanje za traženje stručne pomoći za sebe i dijete u slučaju identifikacije upozoravajućih znakova i rizičnih faktora.

Projektom je planirano održati i radionice za ukupno 135 učenika srednjih škola (15 iz svake škole). Radi ograničenih financijskih sredstva, ovom projektnom aktivnošću počeli smo se baviti tek ove školske godine, i to s jednom grupom od dvadesetak učenika (jedan dio učenici Gimnazije A. G. Matoš, Zabok, a jedan dio učenici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, Zabok). Radi se o ciklusu radionica, pri čemu se jedan ciklus sastoji od 10 radionica u trajanju od 90 min, a uključuje teme vlastitog identiteta, samopoštovanja, komunikacije i asertivnosti, obiteljskih odnosa, uspješnog rješavanja problema i problema suicidalnosti.

I kao posljednje, projekt obuhvaća i distribuciju edukativnih letaka nastavnicima, roditeljima i djeci te Domovima zdravlja na području Krapinsko – zagorske županije, Centrima za socijalnu skrb, Obiteljskom centru u Krapini te Općoj bolnici u Zaboku.

Sa zadovoljstvom možemo konstatirati, temeljem evaluacije koju provodimo na kraju svakog predavanja, da nastavnici, a još više roditelji, procjenjuju ova predavanja važnima i korisnima. Stoga nastavljamo s radom na projektu sada treću školsku godinu, prvenstveno održavanjem predavanja za roditelje učenika prvih razreda srednjih škola.

Provođenje našeg projekta podržalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a sufinancira ga Krapinsko-zagorska županija i neki drugi donatori. 

Autor teksta: Ljerka Tuđa-Družinec, psihologinja,