Kategorije
Projekti

Predstavili smo naš projekt na konferenciji psihologa u Rovinju

Na 22. konferenciji hrvatskih psihologa koja je održana u Rovinju od 05 do 08. studenog ove godine, aktivno je sudjelovalo i naše Društvo psihologa Krapinsko zagorske županije. Naše kolegice, Brankica Čavužić – predsjednica Društva, Ljerka Tuđa Družinec i Tončica Božić imale su zapaženu poster prezentaciju vezano za projekt Društva Edukacija i senzibilizacija djece, roditelja i nastavnika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije, o problemu suicida mladih.,

Poster prezentacija odnosila se na evaluaciju ovog projekta.

U osmišljavanju, izradi i provođenju projekta sudjeluju svi članovi Društva, rukovođeni činjenicom da je naša županija, prema statističkim podacima Policijske uprave godinama u vrhu prema broju suicida uz zabrinjavajuće velik udio mladih u tome.

Projekt se provodi od 2009.g., a projektne aktivnosti uključuju edukaciju nastavnika, roditelja i učenika te izradu i distribuciju edukativnih letaka.

Edukacija roditelja i nastavnika provodi se na roditeljskim sastancima i nastavničkim vijećima, a odnosi se na razbijanje mitova o suicidu, na upozoravajuće znakove za suicid te rizične faktore i stilove ponašanja suicidalnih osoba.

Edukacija učenika sastoji se od ciklusa od 10 radionica u trajanju od 90 minuta, a uključuje teme vlastitog identiteta, samopoštovanja, komunikacije, obiteljskih odnosa, suicidalnosti, asertivnosti.

Do sada je edukaciju prošlo 177 nastavnika, 1221 roditelj i 40 učenika. Evaluacijski upitnici koje roditelji i nastavnici ispunjavaju nakon predavanja pokazuje da edukaciju procjenjuju jako korisnom i da nakon predavanja imaju više korisnih informacija o suicidu nego li prije toga koje mogu pomoći u prepoznavanju znakova suicidalnosti i dalje naravno, u dobivanju odgovarajuće pomoći.

Učenici koji su prošli ciklus radionica su velikom većinom, njih čak 96,6%, spremni preporučiti edukaciju svojim vršnjacima.

Za kraj je važno naglasiti da su projektne aktivnosti dobro osmišljene, da treba raditi na većoj promociji projekta kako bi se osiguralo njegovo daljnje provođenje i da je potrebno u većem obimu uključiti učenike u edukaciju.

Sam poster možete pogledati ovdje.

Odgovori